گالری هنری آدریان

  • نمونه کار
  • نقاشی
  • رزومه
  • آموزش
  • فروشگاه

زهرا مرادی
سمت مدیر داخلی نگارخانه هنری آذریان
۱:شروع فعالیت هنری از سال ۱۳۸۵
۲:شرکت بیش از بیست نمایشگاه گروهی در استان البرز و تهران
۳:سه نمایشگاه انفرادی
۴:داوری جشنواره هنرهای تجسمی کودکان
۵:داوری جشنواره هنرهایتجسنچنی در استان البرز
۶:کسب نفر برتر در جشنواره
۷:مدرس رسمی هنرهای تجسمی
۸:دارای مهارت تخصصی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۹:مدیر داخلی مرکز مهارت آموزی دریا
۱۰:کیوریتور نمایشگاه گروهی

zahra moradi

محتوا محافظت می شود. تابع راست کلیک غیرفعال است.