گالری هنری آدریان

  • نمونه کار
  • نقاشی
  • رزومه
  • آموزش
  • فروشگاه

دسته بندی نمونه‌کار: سیاه قلم

نمونه اثر جهت آموزش هایپرئال

نمونه اثر جهت آموزش هایپرئال

اجزا پرتره
سیاه قلم _هایپررئال
متریال:مداد B6
ابعاد15*10
مجموعه شخصی

نمونه اثر جهت آموزش هایپر رئال

نمونه اثر جهت آموزش هایپر رئال

اجزا پرتره

سیاه قلم _هایپررئال
متریال:کنته ،ذغال
ابعاد 10*15
مجموعه شخصی

نمونه اثر پرتره

محتوا محافظت می شود. تابع راست کلیک غیرفعال است.