گالری هنری آدریان

  • نمونه کار
  • نقاشی
  • رزومه
  • آموزش
  • فروشگاه

بایگانی‌ها: نمونه کارها

نمونه اثر جهت آموزش هایپرئال

نمونه اثر جهت آموزش هایپرئال

اجزا پرتره
سیاه قلم _هایپررئال
متریال:مداد B6
ابعاد15*10
مجموعه شخصی

نمونه اثر جهت آموزش هایپر رئال

نمونه اثر جهت آموزش هایپر رئال

اجزا پرتره

سیاه قلم _هایپررئال
متریال:کنته ،ذغال
ابعاد 10*15
مجموعه شخصی

نمونه اثر پرتره

gallery-adrian 35
gallery-adrian 35

gallery-adrian 34
gallery-adrian 34

gallery-adrian 33
gallery-adrian 33

gallery-adrian 32
gallery-adrian 32

gallery-adrian 31
gallery-adrian 31

adrian 30
gallery-adrian 30

محتوا محافظت می شود. تابع راست کلیک غیرفعال است.