نمونه اثر جهت آموزش هایپرئال

اجزا پرتره
سیاه قلم _هایپررئال
متریال:مداد B6
ابعاد15*10
مجموعه شخصی