نمونه اثر جهت آموزش هایپر رئال

اجزا پرتره

سیاه قلم _هایپررئال
متریال:کنته ،ذغال
ابعاد 10*15
مجموعه شخصی