نمونه اثر پرتره
سیاه قلم ،هایپررئال
متریال:مدادکنته،ذغال
ابعاد۶۰×۵۰
مجموعه شخصی
نمونه اثر جهت سفارش پرتره سیاه قلم
نام هنرمند: استاد حامدبشارت
سال خلق اثر ۱۴۰۰