گالری هنری آدریان

  • نمونه کار
  • نقاشی
  • رزومه
  • آموزش
  • فروشگاه

کلاسهای مجازی

دوره طراحی پایه
170 هزار تومان
سرفصل های دوره:
آشنایی با مبانی هنرهای تجسمی
آشنایی با عناصر بصری
آشنایی با کیفیات بصری
تاوان بخشی در طراحی
طراحی اسکیس_محیطی_کلافگونه و سه بعدی
طراحی مدل زنده ازاشیا
طراحی ذهنی
طراحی سرعتی
ساعت آموزش : 345
خرید
دوره طراحی تکمیلی
200 هزار تومان
سرفصل های دوره:
آناتومی دست
آناتومی پا
آناتومی اجزا و پرتره
آناتومی بدن
آناتومی حیوانات
سایه هاشور
سایه لطیف با ابزار
پرسپکتیو
ساعت آموزش: 480
خرید
دوره طراحی پیشرفته
400 هزار تومان
سرفصل های دوره:
سایه پردازی با مداد گراف
سایه با ابزارهای مختلف به شیوه هایپر رئال
ساعت آموزش : 1111
خرید
دوره تخصصی رنگ روغن
300 هزار تومان
سرفصل های دوره:
مبانی و گردش رنگ
نقاشی از طبیعت بی جان
چهارفصل طبیعت
آموزش نقاشی در طبیعت
نقاشی اجزا پرتره
نقاشی آناتومی پرتره
نقاشی آناتومی حیوانات
آناتومی انسان
ساعت آموزش کارگاهی: 345
ساعت آموزش ورک شاپی : 6
خرید
دوره تخصصی آبرنگ
300 هزار تومان
سرفصل های دوره:
شناخت رنگ
شناخت کاغذ
شناخت ابزار
شناخت تکنیک خیس درخیس
آشنایی تکنیک خیس درخشک
نقاشی از طبیعت بی جان
نقاشی از طبیعت ازمدل
نقاشی از آناتومی صورت و بدن
نقاشی از گل
2جلسه نقاشی ازطبیعت زنده
ساعت آموزش کارگاهی : 165
خرید
دوره تخصصی مدادرنگی
300 هزار تومان
سرفصل های دوره:
شناخت ابزار
شناخت کاغذ
نحوه ترکیب رنگ
تنالیته رنگی
نقاشی از طبیعت بی جان
نقاشی از طبیعت
نقاشی از اجزا چهره
نقاشی از پرتره
نقاشی از حیوانات
آناتومی انسان
ساعت آموزش : 165 ساعت
خرید
دوره تخصصی پاستل
300 هزار تومان
سرفصل های دوره:
شناخت ابزار
شناخت کاغذ
نحوه ترکیب رنگ
تنالیته رنگی
نقاشی از طبیعت بی جان
نقاشی از طبیعت
نقاشی از اجزا چهره
نقاشی از پرتره
نقاشی از حیوانات
آناتومی انسان
ساعت آموزش : 165
خرید

محتوا محافظت می شود. تابع راست کلیک غیرفعال است.